Jakob Erlandsen

Jakob Erlandsen
Jakob Erlandsen Ærkebiskop Jakob Erlandsen (død 1274). Han var søn af Erland og Cæcilie (der var datterdatter af Sune Ebbesen).
Som domprovst i Lund deltog han som advokat for Erik 4. Plovpenning i konciliet i Lyon i 1245, men talte for Niels Stigsen (biskop i Roskilde) mod kongens og fik derefter beslaglagt både sine kirkelige indkomster og sit arvegods. Blev senere forligt med kongen.
Paven udnævnte ham i 1250 til biskop af Roskilde og han fik derefter på pavens foranledning udleveret sit gods og byen København. København fik af ham sin første stadsret i 1254, og samme år blev han ærkebiskop i Lund.
Kom i strid med kongen om en række kirkelige forhold (bl.a. gejstlige ledingsbyrder, skattebyrder, ærkebispens lenspligt og bispevalgene). Jakob Erlandsen oprettede skoler i Roskilde og Lund og fik ved kirkemødet i Vejle i 1256 vedtaget at riget ville blive pålagt interdikt såfremt en biskop fængsledes eller led overlast med kongens formodede samtykke.
Under striden med kongen blev ærkebispestolen frataget alle privilegier. Han nægtede at krone tronfølgeren og gik i forbund med kongens fjender. Christoffer 1. fængslede ham i 1259, men han blev frigivet af Christoffers enke dronning Margrete Sambiria. Han fortsatte sine stridigheder med kongemagten, men opholdt sig mest i nabolandene. I 1272 forelagde han sin sag i Rom, hvor der blev opnået forlig med kongen.
Jakob Erlandsen døde på Rygen på vej hjem fra Rom i 1274. Ved opgravning og undersøgelse af liget har man i nyere tid fastslået at han blev dræbt med en pil fra en armbrøst.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Jakob Erlandsen — (? February 18, 1274) was a Danish Archbishop 1254 1274 and the central character of the first great church conflict in Denmark.Belonging to a wealthy magnate family (Galen clan) that was related to Archbishop Absalon Erlandsen and all others of… …   Wikipedia

  • Jakob Erlandsen — (* im 12. oder 13. Jahrhundert; † 18. Februar 1274 auf Rügen) war Erzbischof von Lund. Seine Eltern hießen Erland und Caecilie. Er nahm als Dompropst in Lund als Advokat für Erik Plogpenning 1245 am ersten Konzil in Lyon teil. Aber er stimmte… …   Deutsch Wikipedia

  • Erlandsen — ist der Familienname folgender Personen: Arne Erlandsen (* 1959), norwegischer Fußballspieler und trainer Geir Andre Erlandsen (* 1976), norwegischer Tischtennisspieler Jakob Erlandsen († 1274), dänischer Bischof Siehe auch Erlandson Erlandsson …   Deutsch Wikipedia

  • Christoph I. (Dänemark) — Christoph I. meist Christoffer genannt, (* ca 1219; † 29. Mai 1259 in Ribe) war der jüngste Sohn von König Waldemar II. von Dänemark und dessen Frau Berengaria von Portugal. Er heiratete 1248 Margarete Sambiria (* ca 1230; † 1282, begraben in der …   Deutsch Wikipedia

  • Peder Bang — († 23. Juni 1277) war 1254 bis 1277 Bischof von Roskilde. Er wurde Nachfolger von Jakob Erlandsen als dieser Erzbischof von Lund wurde. Er war der Schwestersohn von Jakob Erlandsen und sein treuester Anhänger. Sein Vater ist unbekannt. Als König… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Biografien/Er — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • Erik V. (Dänemark) — Erik V. Klipping Erich V. Klipping, dän. Erik V. Klipping, zeitweise auch Erik V. Glipping genannt (* um 1249 auf Schloss Ålholm (bei Nysted), Lolland; † 22. November 1286 in Findrup bei Viborg) war König von Dänemark. Leben Er war der einzig… …   Deutsch Wikipedia

  • Hvide — was a medieval Danish clan, and afterwards in early modern era a Danish noble surname of presumably one surviving branch of leaders of that clan. Before 16th century it was not used as surname. It signified the color white.Medieval Hvide clanThe… …   Wikipedia

  • Jaromir II. — Jaromar II. (* um 1218; † 20. August 1260) war ein Fürst von Rügen. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Nachkommen 3 Literatur 4 Weblinks 5 Einzelnachweise …   Deutsch Wikipedia

  • Kaufmannshafen — Dieser Artikel behandelt die Hauptstadt Dänemarks; zum gleichnamigen Segelschulschiff siehe Skoleskibet København; zum Theaterstück von Michael Frayn siehe Kopenhagen (Theaterstück) Kopenhagen København Die Innenstadt von Kopenhagen Stadtwappen …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”